کلیه حقوق نرم افزار این سامانه متعلق به شرکت راویس می باشد.